Human
versus
robot

De deelnemers aan de eerste BrainBubble van Customer Service Valley voor het Stadhuis van Maastricht.

Het Stadhuis van Maastricht, waar de gemeenteraad in 1664 zijn intrek nam diende als decor voor de eerste ‘BrainBubble’ van Customer Service Valley met als thema: artificial intelligence. Groter kan het contrast niet zijn. Tegelijkertijd is de locatie symbolisch omdat we voor een historische transitie staan. Het World Economic Forum spreekt van de Vierde Industriële Revolutie, waarin fysieke, digitale en biologische systemen vergaand versmelten. We gaan de komende jaren geschiedenis schrijven.

Kennisdeling en innovatie zijn twee belangrijke pijlers van Customer Service Valley. Eén van de activiteiten in dit kader is de BrainBubble, een interactieve meeting, waar wordt ingegaan op een actueel thema in de customer service-sector. De partners van Customer Service Valley worden uitgenodigd om met een afvaardiging aan de BrainBubble deel te nemen.


Bij de eerste BrainBubble human versus Robot werd een inspirerende keynote van Martijn Zoet opgevolgd door een workshop (World Café) waarin de relatie tussen artificial intelligence en customer service in kleine groepen werd besproken aan de hand van drie vragen:

• Wat is de impact van artificial intelligence voor klantcontact op korte termijn?

• Wat is de impact van artificial intelligence voor klantcontact op lange termijn?

• Wat is de impact van artificial intelligence op de mens, is het concurrentie of een toevoeging en waarom?