Wat zeggen deelnemers van de BrainBubble?

Stefan Terpstra, DHL

“Een vraaggestuurde sessie zou een mooi vervolg zijn: als één van de partners een probleemstelling heeft, bijvoorbeeld met betrekking tot artificial intelligence, of een ander onderwerp, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via kerngroep of werkgroepen. De probleemstelling kan dan in het juiste gremium (samenstelling met expertise vanuit partners) besproken te worden aan de hand van een intervisie-opzet.”

Sacha Kerp, Arvato

“Prima brainBubble. De groepsopdrachten waren goed omdat mensen zo ook gedwongen zijn om nader kennis te maken elkaar. Misschien moeten we ook elke meeting aangrijpen om te delen wat we gedaan hebben/bereikt hebben. En bijvoorbeeld ontwikkelingen en nieuwigheden per bedrijf toelichten.”
Marcel Derx, Arvato

“Deze BrainBubble was een hele goed initiatief. Als dit op structurele basis wordt georganiseerd, wordt de binding vanuit de organisaties met de Customer Service Valley nog beter. Wat mij betreft, absoluut een vervolgsessies, maar misschien ook met expertisesessies en discussiepanels. Customer Service Valley is een prachtig voorbeeld van hoe bedrijven elkaar kunnen helpen om uitdagingen, bijvoorbeeld in de arbeidsmarkt te tackelen, of om samen te durven ontwikkelen, zoals het toepassen van artificial intelligence.”

Manon Ploumen, gemeente Maastricht

“Misschien is het een idee om een vervolg te plannen op locatie Smart Service Campus. Een smeltkroes van startups, waarbij artificial intelligence, robotisering en digitalisering centraal staan. Hoewel niet in de regio Maastricht gelegen - ik niet weet of we ons daartoe moeten beperken -, maar wel een inspirerende omgeving waar je een (vervolg)event kunt organiseren.”


Bouke Havenaar, UWV

“Klantenservice gaat de komende jaren sterk veranderen. De functies kunnen mogelijk uitgebreider, zwaarder en mogelijk aantrekkelijker worden voor werkzoekenden. Mogelijk biedt dit kansen op het gebied van imago. Hoe gaan werkgevers en andere partijen hiermee om? Het is goed om samen te komen en discussie te voeren over kansen en problemen binnen de branche. De BrainBubble heeft daar zeker aan voldaan.”

Paula Essers, VodafoneZiggo

“Ik denk dat we moeten voortborduren op het thema artificial intelligence, onder andere door meer bezig te zijn met innovaties (zoals artificial intelligence ook is) in de omgevingen. Tevens sluit dat mooi aan bij de HBO-opleiding die we gaan starten.”